Máng nhựa đi dây điện 40×25
Xem
 Máng nhựa đi dây điện 25×25
Xem
 Máng nhựa đi dây điện 100×80
Xem
 Máng nhựa đi dây điện 100×60
Xem