ỐNG LỒNG 3.2 MM GT-332
Xem
Ốc xiết cáp bằng nhựa PG
Xem
Ốc xiết cáp kim loại PGM(PG-PGM)
Xem